Bred kategorikunnskap

Bonaventura Scandza har lang erfaring fra kategoriarbeid innen både mat og non-food. Vi kombinerer lokal ekspertise med internasjonale trender på tvers av kategoriene og kanalene vi opererer i.

Vi skaper kategorivekst: 

  • Vi er tett på markedet og kundene. Å være en ekspert på lokal markedsdynamikk er nøkkelen til suksess i Norge! 
  • Vi utvikler kanal- og kategoristrategi med sterk fokus på salg i hvert ledd av organisasjonen.
  • Vi jobber langsiktig med kategoriarbeid og har tett dialog med våre samarbeidspartnere – både på leverandør- og kundesiden. Sammen skaper vi vekst og grobunn for nytenkning og utvikling.

Vi tar rollen som kategorikaptein ved å bruke vår unike markedskunnskap og samle flere merkevarer innen samme kategori.